I-Khedut – તાડપત્રી નું ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું – OKGujarat

I-Khedut – તાડપત્રી નું ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું – OKGujarat કોણ અરજી કરી શકે? 1. iKhedut પોર્ટલ ઉપર જે તે સમયે ઉપલબ્ધ યોજનાઓમાં કોઇપણ વ્યક્તિ અરજી કરી શકે છે. 2. અરજીની પાત્રતા તથા બીન-પાત્રતા જે તે નિયુક્ત અધિકરી દ્વારા સ્થળ તપાસ અથવા તો રેકોર્ડની મેન્યુઅલ ચકાસણી ના અધારે નક્કી થાય છે.  અરજી પાત્રતા ધરાવે છે કે … Read more